Kujundajale

Mida on töö alustamiseks vaja?

Kokkulepitud ajaks ootame kliendilt tellimiskirja ja lõplikult trükivalmis pdf-faile.  Et trükikotta saadetavad pdf-failid oleksid korrektsed, palume järgida trükiettevalmistuse nõudeid ja värvitööde puhul arvestada erinevate paberitüüpide jaoks vajaminevate ICC profiilidega.

Valige palun sobilik ICC profiil vastavalt kasutatavale paberitüübile.

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated silk/matt paper v.2

Coated Arctic Volume white

Coated paper Matte laminate

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

Uncoated Enso Lux Cream

Profiilid käituvad erinevalt. Kasutades jälgida pildis toimuvaid muutusi. Kasutada seda, mis teile paremini sobib.

Kui tekib küsimusi, siis meie müügiosakond aitab Teid õigete valikute tegemisel.

 

Õiges mõõdus kaane tegemiseks küsige joonist konkreetsele tööle pakkumise teinud müügijuhilt.

Kuidas failid trükikotta saata?

Faile saab saata e-postiga aadressile repro@trt.ee või üles laadida ftp serverisse. Samuti võib suuri faile edastada WeTransferi, Dropboxi või muu analoogse teenuse kaudu. Võtame töid vastu üksnes CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega trükivalmis komposiit PDF-failidena ning on soovitavalt läbinud preflight kontrolli. Probleemide vältimiseks on soovitav kasutada PDF-i versiooni 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001).
Trükise puhas formaat peab asuma pdf- lehekülje keskel, lõikemärkideta või minimaalselt 5 mm väljaspool formaati asuvate lõikemärkidega. Saadetud faili nimi peab sisaldama töö nime (raamatu puhul pealkirja, aga mitte autori nime) ja lehekülje numbrit/numbreid. Juhul, kui on vajadus saata mõni paranduslehekülg hiljem järele, tuleb sellest viivitamatult trükikoda informeerida. Uue lehekülje faili nimi peab sisaldama sõna “uus”. Juhul kui trükiplaadid on tehtud, lisandub paranduste tegemise eest täiendav lisatasu.

Ftp-serverisse saab faile laadida üldkasutatavasse kausta


ftp.trt.ee
kasutaja: klient
parool: klient

Ftp kasutamise õpetus: PC MAC

 

Kohe pärast laadimist saatke teade aadressile repro@trt.ee. Püsiklientidele soovitame sisse seada isiklik kaust, mille kasutajanime ja parooli saamiseks kirjutage thea.sepman@trt.ee. Faile laadige FTP-sse eelnevalt loodud kaustas, mitte lahtiselt. Uusi kaustu luua, neid nimetada ja kustutada saab ainult trükikoda.

Failide kontroll

Värviprofiilid

Värviprofiilid

Et saavutada parim trükitulemus, on vajalik kasutada õiget värviprofiili. Selleks tuleb valida vastavalt kasutatavale paberile õige ICC profiil. Profiili tuleb kasutada juba Photoshopis värviliste pildi töötlemisel. Mustvalgete piltide töötlemisel kaetud paberile kasutada Dot Gain 10-15% ja katmata paberil 20-25%. ICC proofilid asuva SIIN

Kuidas toimub failide kontroll trükikojas?

Kuidas toimub failide kontroll trükikojas?

Trükikojapoolne tehniline kontroll ehk preflight toimub Enfocus PitStop Professional 2018 versiooniga. Kui failides esineb probleeme (vale formaat, madala resolutsiooniga pildid, värvitöö on RGB-s vms) võetakse kliendiga ühendust ja palutakse failid korda teha. Kui failid korras, läheb töö järgmisesse etappi ehk poognamontaaži. Seejärel väljastatakse EPSON 9800 plotterist poognapruufid ja peale poognapruufide kontrolli ongi järg trükiplaatide käes.

Milliseid pruufe – kontrolltõmmiseid – on kliendil võimalik enne trükkimist saada?

Milliseid pruufe – kontrolltõmmiseid – on kliendil võimalik enne trükkimist saada?

Veebipruufid saadame kliendile ainult siis, kui klient avaldab tellimuse esitamisel selleks soovi. Trükikoja poolt eelnevalt tehniliselt kontrollitud failid saadame veebipruufidena kas e-postiga või paneme üles FTP-serverisse.

Anname sellest soovitud aadressile teada ja seejärel jääme kiiret tagasisidet ootama. Veebipruufide saatmine annab kliendile veelkord võimaluse failidele pilk peale heita ja vajadusel mõni lehekülg välja vahetada. Selles etapis seoses failide väljavahetamisega lisakulutusi veel ei kaasne. Kui aga soovitakse midagi muuta järgmiste etappide ( poognamontaaž, poognapruufid, trükiplaadid) käigus, siis lisanduvad kulud vastavalt tekkinud olukorrale

Värvipruufid

Värvipruufid

Värvipruufid on raamatu kaane, ümbrise ja sisu pildimaterjali värvide kontrollimiseks. Värvipruufide tegemise vajalikkus tuleb müügijuhiga kokku leppida juba töö tellimise ajal. Selleks tehakse kaane ja lehekülgede väljatrükid kalibreeritud tindiprinteril EPSON 7800. Väljatrükid vastavad ECI (European Color Initiative www.eci.org) standardile Tuleb siiski toonitada, et värviplotteri ja trükitehnoloogia erinevuste (sh ka trükipaberite erinevuse ning lamineerimise ja lakkimise) tõttu võib hilisem tegelik trükitulemus pruufist tonaalsuselt mõnevõrra erineda.

Kliendile väljastatud värvipruufe soovime võimalikult kiiresti tagasi saada, sest pruufid peavad trükkimise ajal trükitulemuse kontrollimiseks käepärast olema.

Ettevalmistustööd

Kvaliteetse ja kliendi soovile vastava raamatu saamise eeltingimuseks on korrektne trükiettevalmistus. Puuduliku ettevalmistuse korral ei saa trükikoda järgnevates tööoperatsioonides (trükkimine-köitmine) tulemust oluliselt parandada. Trükitehnoloogia on suures osas standardite ja juhenditega reglementeeritud, parima tulemuse annab nende nõuete võimalikult täpne järgimine. Trükiettevalmistuse käigus tekkivate küsimuste korral oleme teile alati valmis omapoolset abi pakkuma.

1. Pilditöötlus

1. Kasutada ICC profiile, mis on saadaval meie kodulehel:

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated Arctic Volume white

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

Kui tekib küsimusi, siis meie müügiosakond aitab Teid õigete valikute tegemisel.

Õiges mõõdus kaane tegemiseks küsige joonist konkreetsele tööle pakkumise teinud müügijuhilt.

 

Osavärvide summa profiilides:
gloss = 320%,
silk/matt = 300%,
uncoated = 270%.

2. Pildifailid võivad olla TIFF, JPEG (max kvaliteet),PSD ja EPS formaadis.

3. Piltide resolutsioon skaneerimisel peab olema normaalse trükitulemuse saamiseks 300 dpi.

4. Joonkujutiste resolutsioon peab olema vahemikus 800 dpi kuni 1200 dpi.

5. Fotodel peab heledatel kohtadel olema vähemalt 2 %-ne rastripunkt (v.a. valguspeegelduse kohtadel või kujunduslikel taotlustel, kus rastripunkt võib puududa).

6. Fotodel võib tumedatel kohtadel olla kuni 95 %-ne rastripunkt.

7. Vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist (musta värvi alt tuleb teised värvid ära võtta).

8. Kõik pildifailid peavad olema konverteeritud Photoshop´is (RGB → CMYK; RGB → GRAY; CMYK → GRAY).

9. Kõik värvilised illustratsioonid peavad enne küljendisse paigutamist olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis, välja arvatud juhul, kui trükkimine on ette nähtud SPOT-värvidega.

1.10. Kõik must-valged pooltoonkujutised peavad olema salvestatud grayscale kujutisteks.

2. Kujundus

1. Trükise välisservale peab olema juurde arvestatud 5 mm lõikevaru (bleed). Sisemine lõikevaru (inside bleed) ei ole vajalik.

2. Trükise formaadini ulatuvad kujunduselemendid peavad jätkuma 5 mm üle lõikeserva, et paberi mõõtude ebatäpsusest ja järeltöötlusmasinatest tulenevate nihete tõttu ei tekiks valmis trükisele valgeid servi.  NB! Liimköidetel võiks kujunduses arvestada siseveeristele (vastavalt raamatu paksusele)  vähemalt 3-5 mm lisaks, et välistada kujunduse jäämist liiga lähedale köite seljale, mis tagab raamatu loetavuse.

3. Teksti või muude oluliste detailide kaugus trükise lõikeservadest peab olema vähemalt 5 mm.

4. Vältida 8 punktist väiksemate valgete (negatiivsete) kirjade kasutamist (knock out) värvilistes objektides.

5. Kursiivkirjade ja peente joonelementidega kirjade soovitav suurus on vähemalt 9 punkti.

6. Mitte kasutada atribuuti Hairline ja 0,25 punktist peenemaid jooni.

3. PDF-I tegemine

1. Eelistatud on PDF/X-1a nõuetele vastavad komposiit-pdf-failid (composite pdf files) ning soovitavalt läbinud preflight kontrolli.

2. Lõikemärgid (crop marks) ei ole vajalikud.

3. Esitatud failides peavad kõik värvilised pildid ja objektid olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis, välja arvatud juhul, kui trükkimine on ette nähtud SPOT värvidega.

4. Faili nimi peab sisaldama trükise nimetust (nimetuse algust) vähemalt ulatuses, mis võimaldab failis olevat tööd nime järgi ära tunda.

5. Saadetud failid peavad olema trüki lõppformaadis (1:1 mõõdus), leheküljed õiges järjestuses koos tühjade lehekülgedega ja ei tohi olla kaks lehekülge kõrvuti (spread).

6. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma trükikotta saadetud failides.

4. Tööde saatmine

Faile saab saata e-postiga aadressile repro@trt.ee või üles laadida ftp serverisse. Samuti võib suuri faile edastada WeTransferi, Dropboxi või muu analoogse teenuse kaudu. Võtame töid vastu üksnes CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega trükivalmis komposiit PDF-failidena ning on soovitavalt läbinud preflight kontrolli. Probleemide vältimiseks on soovitav kasutada PDF-i versiooni 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001).
Trükise puhas formaat peab asuma pdf-lehekülje keskel, lõikemärkideta ja mitte kaks lehekülge kõrvuti. Saadetud faili nimi peab sisaldama töö nime (raamatu puhul pealkirja, aga mitte autori nime) ja lehekülje numbrit/numbreid. Juhul, kui on vajadus saata mõni paranduslehekülg hiljem järele, tuleb sellest viivitamatult trükikoda informeerida. Uue lehekülje faili nimi peab sisaldama sõna “uus”. Juhul kui trükiplaadid on tehtud, lisandub paranduste tegemise eest täiendav lisatasu.

 

ftp.trt.ee
kasutaja: klient
parool: klient

 

Kohe pärast laadimist saatke teade aadressile repro@trt.ee. Püsiklientidele soovitame sisse seada isiklik kaust, mille kasutajanime ja parooli saamiseks kirjutage thea.sepman@trt.ee. Faile laadige FTP-sse eelnevalt loodud kaustas, mitte lahtiselt. Uusi kaustu luua, neid nimetada ja kustutada saab ainult trükikoda.

 

Materjalidest ja kujundusest

Materjalide valikut võib pidada üheks tähtsamaks otsuseks raamatute ja trükiste valmistamisel. Igas etapis, alates kujundusideest kuni lõpptulemuseni esitatakse materjalidele erinevaid nõudeid. Sageli osutub see kompromissvalikuks, mis põhineb tahes-tahtmata nii teostajate, tellijate või tarbijale suunatud lõppeesmärgil, kuid enamasti siiski materjali omadustel, trükikuludel ja ajafaktoril.

Raamatukunstnikule on paber raamatu kujundamisel üheks põhiliseks alustalaks, millest sünnib idee ja millele rajatakse lõpptulemus. Kirjastajale on oluline paberi enda sõnum. Selle sobivus sihtgruppidele, traditsioonilisus, tasuvus jne. Mitte vähemtähtis ei ole paberi reaalne olemasolu raamatu trükkimineku hetkeks. Trükikoja jaoks on oluline paberi tehniliste omaduste kooskõla nii trükkimisel kui köitmisel. Lugeja näeb paberit üksnes trükitud teksti ja pildi kandjana. Teisisõnu – paber puudutab meid kõiki ja otsustab nii mõndagi.

järjepael

Sisu formaadid ja kaane mõõdud

Raamatu sisu moodustavad mõlemalt poolt trükitud paberipoognad, mis reeglina kujutavad endast 16 leheküljelisi vihikuid. Sageli esineb ka 8, 12, või 32 leheküljelisi vihikuid. Lehekülgede arv vihikus sõltub sellest, mitmendik osa paberipoognast on raamatu formaadi aluseks ning kuidas ja millises järjestuses paberipoogen kokku volditakse.

Kaane joonise koos mõõtudega saab müügijuhtidelt tellida alles seejärel, kui on teada täpne sisu puhas formaat, lõplik lehekülgede arv, köiteviis ning kasutatav sisu paber.

Eriti oluline on, et tekstid, logod ja muud objektid kaane kujunduses asuksid vähemalt 5 mm kaugusel lõppformaadi servadest.

 

NB! Liimköidete sisekaante kujunduses peab arvestama selja poolt liimi (soone) alla jääva alaga 8-10 mm!

55_livros_cosidos_badana
Tükipoognal 8 lehekülge

Siia alla kuuluvad formaadid vahemikus:

> Laiusest 175 kuni 245 mm
> Kõrgusest 245 kuni 335 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse 
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 12 lehekülge

Sobilik formaat ruudukujuliste raamatute trükiks.

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 16 lehekülge

Klassikaline trükipoogen. Siia alla kuuluvad trükiste formaadid vahemikus:

> Laiusest 125 kuni 170 mm
> Kõrgusest 170 kuni 240 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 32 lehekülge

Üldlevinud taskuväljaannete formaat. Formaadid vahemikus:

> Laiusest 105 kuni 120 mm
> Kõrgusest 148 kuni 165 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale 
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

KKK

Kas TRT-st saab tellida ka ühe raamatu?

Jah, soovi korral trükime ka ainult ühe eksemplari. Optimaalne trükiteenuse maksumus trükise kohta algab aga ca 300 eksemplarist.

Milline on lubatud fooliotrüki joone paksus?

Joone minimaalne paksus on 0,15 mm. Sellest peenemat joont me kahjuks trükkida ei saa.

Pakute laia valikut erinevaid pabereid. Kas kõik paberitüübid on alati laos olemas?

Enim eelistatud paberitüübid on meil laos olemas, kuid see sortiment võib ajas muutuda. Samas juhime tähelepanu, et mõne tellitava paberi tarne võib võtta päris palju aega.

Kontakt

Kui Teil tekkis küsimusi, võtke meiega ühendust. Vastame esimesel võimalusel.