Teknisk hjälp

Vad behövs för att påbörja arbetet?

Vi ser fram emot att få beställningsbrev och tryckfärdiga PDF-filer från kunden vid avtalad tid. För att säkerställa att PDF-filerna som skickas till tryckeriet är korrekt formaterade måste våra riktlinjer för dessa följas. Vid färgtryck, ber vi dig att beakta vilka ICC-profiler som behövs för olika papperssorter.

 

Ladda ner ICC-profil beroende på papperstyp.

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated Arctic Volume white

Coated paper Matte laminate

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

Uncoated Enso Lux Cream

 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor.

 

För att säkerställa korrekta omslagsmått, be om ett diagram från försäljningschefen som skrev offerten för det aktuella tryckprojektet.

Hur skickar jag filerna till tryckeriet?

Filerna kan överlämnas per e-post till adressen repro@trt.ee eller laddas upp på vår ftp-server. Stora filer kan också överföras via WeTransfer, Dropbox eller liknande tjänster.. Vi tar endast emot tryckfärdiga (composite) PDF-filer med CMYK-färger eller CMYK- och SPOT-färger som helst har genomgått preflight-tryckkontroll. För att undvika problem, rekommenderar vi att du använder PDF-versionen 1.3 (PDF-standard PDF/X-1a:2001).

Publikationens slutformat ska vara centrerat, utan skärmarkeringar eller andra märken minst 5 mm utanför formatet. Filnamnet ska innehålla projektets namn (bokens titel, om det är en bok, men ej författarens namn) och sidnummer. Om du behöver skicka in en korrigerad sida senare, måste tryckeriet omedelbart informeras om detta. Filnamnet på den uppdaterade sidan ska då innehålla ordet ”new”. Om tryckplåtarna redan har förberetts, tillkommer en extra avgift för korrigeringen.

Filerna kan laddas upp till en allmän mapp på servern


ftp.trt.ee
Användarnamn: klient
Lösenord: klient

 

Informera oss omedelbart per e-post till repro@trt.ee när du har laddat upp filerna. Återkommande kunder rekommenderar vi att skapa en personlig mapp. För att få ett personligt användarnamn och lösenord, skicka ett e-postmeddelande till thea.sepman@trt.ee. Ladda inte upp filerna löst i den allmänna foldern, utan till en befintlig mapp som har skapats i förväg. Det är endast Tallinns Boktryckeri som kan skapa nya mappar, namnge och radera dem.

Kontroll av filer

Färgprofiler

Färgprofiler

För att uppnå ett optimalt tryckresultat, är det viktigt att använda korrekt färgprofil. För detta måste man välja rätt ICC-profil, beroende på papperstyp. Profilen ska användas redan från början i Photoshop när du behandlar färgbilderna. Vid tryck av svartvita bilder använd Dot Gain 10–15 % (för bestruket papper) och 20–25 % (för obestruket papper). ICC-profilerna finns här: ftp.trt.ee, Användarnamn: profiles, Lösenord: profiles

Hur kontrolleras filerna på tryckeriet?

Hur kontrolleras filerna på tryckeriet?

En teknisk kontroll (preflight) utförs av tryckeriet med programvaran Enfocus PitStop Professional 2018. Vid eventuella problem med filerna (fel format, bilder med låg upplösning, färgarbete i RGB m.m.) kommer vi att kontakta dig och be om korrektur. Om filerna är korrekta går arbetet vidare till nästa steg, dvs. sidframställning. Därefter produceras tryckprover på EPSON 9800 plotter. Efter kontroll av proverna är det tryckplåtarnas tur.

Vilka slags prover kan kunden få innan tryckning?

Vilka slags prover kan kunden få innan tryckning?

Webbprover skickas till kunden endast om kunden har uppgett detta vid beställningen. Vi skickar webbprover som har genomgått en teknisk kontroll, antingen per e-post eller genom att vi laddar upp dem på vår ftp-server. Vi skickar ett meddelade om detta på den önskade adressen och väntar sedan på en snabb återkoppling. Webbproverna ger kunden möjlighet att än en gång ta en titt på filerna och att vid behov byta ut någon sida. Att byta ut sidor i detta steg medför inga extra kostnader. Men om du vill ändra något under de följande stegen (sidframställning, prover, tryckplåtar), tillkommer kostnader beroende på den uppkomna situationen.

Färgprov

Färgprov

Färgprov är avsett för att kontrollera färgerna på bildmaterialet på bokens omslag, skyddsomslag och i inlagan. Om ett färgprov behövs, ska detta avtalas med försäljningschefen redan under beställningsprocessen. Färgprover skrivs ut på en kalibrerad Epson 7800 bläckstråleskrivare. Utskrifterna följer ECI-standarder (European Color Initiative, www.eci.org). Det bör dock beaktas, att på grund av skillnader mellan färgplottern och trycktekniken (bl. a. också mellan olika sorters tryckpapper samt laminering och lackering) kan det slutgiltiga tryckresultatet avvika något i färgton jämfört med proverna.

Färgprover som har skickats till kunden önskar vi att få tillbaka så snabbt som möjligt – proverna måste vara tillgängliga under tryckprocessen för att vi ska kunna kontrollera tryckresultatet.

Förberedelser

En högkvalitativ bok som uppfyller kundens önskemål förutsätter en korrekt tryckförberedelse. Om förberedelsen är bristfällig, kan tryckeriet inte garantera ett avsevärt bättre resultat under följande arbetsoperationer (tryckning, bindning). Tryckteknologin reglementeras i stort sett av standarder och instruktioner. För bästa resultat ska dessa krav följas så noga som möjligt. Vi hjälper gärna till vid eventuella frågor under tryckförberedelsen.

1. Bildbehandling

1. Använd ICC-profilerna som finns tillgängliga på vår webbplats:

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated Arctic Volume white

Coated paper Matte laminate

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

 

Delfärger i profilerna:
glans = 320 %,
siden/matt = 300 %,
obestruket = 270 %.

2. Bildfiler ska vara i TIFF, JPEG (max kvalitet), PSD eller EPS format.
3. Bilderna ska ha en upplösning på 300 dpi.
4. Teckningar ska ha en upplösning mellan 800–1200 dpi.
5. Rasterpunkten på ljusa ställen på foton ska vara minst 2 % (utom ställen med ljusåterspegling eller om det handlar om formgivningsmässiga ändamål där rasterpunkten kan saknas).
6. Rasterpunkten på mörkare ställen på foton får vara max 95 %.
7. Undvik fyrfärgssvart (rich black) i texter och objekt i svart (ta bort andra färger under den svarta).
8. Bildfiler ska vara konverterade i Photoshop (RGB → CMYK; RGB → GRAY; CMYK → GRAY).
9. Färgbilder ska vara CMYK (inte RGB eller Lab) innan de sätts i layouten, förutom när tryckningen ska ske med SPOT-färger.
10. Svartvita bilder i halvton ska sparas i gråskala.

2. Formgivning

 1. 5 mm utfall (bleed) ska läggas till på trycksakens ytterkant. Inget utfall på innerkanten (inside bleed) behövs.
 2. För att undvika vita kanter på publikationen på grund av variationer i pappersmått och förskjutningar i efterbehandlingsmaskiner, ska formgivningselement som sträcker sig till slutformatet fortsätta 5 mm över skärningslinjen. OBS! Om publikationen är limbunden, lämna minst 3–5 mm utfall som extra innermarginal (beroende på bokens tjocklek). Därmed kommer texten inte att ligga för nära bokens rygg, vilket säkerställer god läsbarhet.
 3. Text eller andra viktiga detaljer ska ligga minst 5 mm från skärningslinjerna.
 4. Undvik att använda vita (negativa) teckensnitt som är mindre än 8 punkter på objekt i färg.
 5. Rekommenderad minimistorlek för kursiva och tunna teckensnitt är 9 punkter.
 6. Undvik Hairline-attribut och linjer som är tunnare än 0,25 punkter.

3. Förberedelse av PDF-filer

 1. Vi föredrar PDF/X-1a filer (composite PDF-filer), som är genererade från en PS-printfil med hjälp av Adobe Acrobat Distiller 5–8 med godkända inställningar (PDF/X-1a) och som helst har genomgått preflight-kontroll.
 2. Inga skärmärken (crop marks) behövs.
 3. Samtliga bilder och objekt i färg ska vara CMYK (ej RGB eller Lab), förutom när tryckningen ska ske med SPOT-färger.
 4. Filnamnet ska innehålla publikationens namn (namnets början) i minst den omfattning som tillåter att man känner igen det.
 5. De inlämnade filerna ska vara i det slutliga formatet för trycksaken (1:1 skala), med sidorna i rätt ordningsföljd inklusive tomma sidor, två sidor får inte placeras bredvid varandra (spread).
 6. Alla teckensnitt som används ska vara inbäddade i filerna som skickas till tryckeriet.

3. Inlämnande av material

Filer kan skickas med e-post till adress repro@trt.ee eller laddas upp på ftp-servern. Stora filer kan även överföras via WeTransfer, Dropbox eller någon annan liknande tjänst. Vi tar endast emot material i form av tryckfärdiga komposit-PDF-filer med CMYK- eller CMYK- och spot-färger som helst har genomgått en preflight-kontroll. För att undvika problem rekommenderas det att använda PDF i version 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001).

Det rena formatet för trycksaken ska placeras i mitten på pdf-sidan, utan några skärmärken och aldrig med två sidor bredvid varandra. Namnet på den inlämnade filen ska inkludera uppdragets namn (vid en bok: titeln men inte författarens namn) och sidnumret/-numren. Om det blir nödvändigt att skicka efter någon korrigeringssida vid ett senare tillfälle så ska tryckeriet snarast möjligt underrättas om detta. Filnamnet för den nya sidan ska inkludera ordet “uus” (ny). Om tryckplattorna redan är framställda tillkommer extra kostnad för korrigering.

 

ftp.trt.ee
Användarnamn: klient
Lösenord: klient

 

Filer kan lämnas in på en databärare, skickas med e-post till adress repro@trt.ee, laddas upp i en allmän mapp på FTP-servern eller överföras via WeTransfer.

Om material och formgivning

Materialvalet kan anses som ett av de viktigaste besluten vid tillverkning av böcker och trycksaker. Varje steg, från. formgivningsidén till slutresultatet, ställer olika krav på materialet. Ofta handlar det om ett kompromissval som oundvikligen inte bara baseras på slutmålet för formgivaren, säljaren och kunden, men slutligen också på materialets egenskaper, tryckkostnaderna och tidsfaktorn.

 

För formgivaren är pappret en av de viktigaste grundpelarna för bokens formgivning. Det lägger grunden till idén och slutresultatet. För förläggaren är det viktigt med papprets eget budskap. Dess lämplighet för den avsedda marknaden, traditionsenligheten, lönsamheten osv. Lika viktigt är det med papprets tillgänglighet när boken börjar tryckas. För tryckeriet är det viktigt att papprets tekniska egenskaper sammanfaller vid såväl tryckning som bindning. Läsaren ser pappret som endast text- och bildbärare. Med andra ord – pappret berör oss alla och avgör en hel del.

järjepael

Inlagans format och omslagsmått

Bokens inlaga utgörs av pappersark med tryck på båda sidor. I regel handlar det om häften på 16 sidor. Men det förekommer också häften på 8, 12 eller 32 sidor. Antalet sidor i häftet beror på, vilken proportionell del av pappersarken som bokens format bygger på samt hur och i vilken ordningsföljd pappersarken falsas.

Så snart allt är klart med slutformatet, slutligt antal sidor, bindningssätt, samt typ av papper i inlagan, kan omslagsutkastet och mått beställas från försäljningschefen.

Det är mycket viktigt att texter, logotyper och andra objekt på omslagets layout är minst 5 mm från slutformatets kanter.

OBS! Vid formgivningen av innerpärmar för limbundna publikationer, beakta att en yta på 8–10 mm närmast ryggen hamnar under limlinjen.

55_livros_cosidos_badana
Tükipoognal 8 lehekülge

Siia alla kuuluvad formaadid vahemikus:

> Laiusest 175 kuni 245 mm
> Kõrgusest 245 kuni 335 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse 
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 12 lehekülge

Sobilik formaat ruudukujuliste raamatute trükiks.

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 16 lehekülge

Klassikaline trükipoogen. Siia alla kuuluvad trükiste formaadid vahemikus:

> Laiusest 125 kuni 170 mm
> Kõrgusest 170 kuni 240 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 32 lehekülge

Üldlevinud taskuväljaannete formaat. Formaadid vahemikus:

> Laiusest 105 kuni 120 mm
> Kõrgusest 148 kuni 165 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale 
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

Vanliga frågor

Kan jag beställa en enda bok från Tallinns Boktryckeri?

Ja, om du önskar det kan vi även trycka ett exemplar. Men den optimala tryckkostnaden för publikationer börjar från ca 300 ex.

Vilken tjocklek på linjen är möjligt vid folietryck?

Linjens minimitjocklek är 0,15 mm. En tunnare linje kan vi tyvärr inte trycka.

Ni erbjuder ett brett urval av olika papperssorter. Finns alla alltid på lager?

De mest populära papperssorterna finns på vårt lager, men sortimentet kan variera med tiden. Samtidigt vill vi göra dig uppmärksam på att leveransen av vissa papperssorter kan ta tid.

Kontakta

Kontakta oss gärna om du har några frågor. Vi kommer att besvara dem så snart som möjligt.