Taittajalle

Mitä työn aloittamiseen tarvitaan?

Edellytämme asiakkaalta tilauskirjeen ja lopulliset painovalmiit pdf-tiedostot sovittuun päivään mennessä. Jotta painotalolle lähetettävät pdf-tiedostot vastaisivat odotuksia, pyydämme seuraamaan vaatimuksia ja väripainotöissä ottamaan huomioon eri papereiden sopivat ICC-profiilit.

 

Valitse sopiva ICC-profiili vastaamaan käyttämääsi paperityyppiä.

 

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated silk/matt paper v.2

Coated Arctic Volume white

Coated paper Matte laminate

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

Uncoated Enso Lux Cream

Profiilit käyttäytyvät eri tavalla. Tarkista värin muutoksia ennen ja käytä sitä profiilia, mikä on sinulle sopivampi.

Jos tulee kysyttävää, myyntiosastomme auttaa sinua tekemään oikeat valinnat.

 

Oikean kokoisen kannen valmistamiseksi pyydä kaavoja yhteyshenkilöltänne.

Miten aineisto lähetetään kirjapainoon?

Tiedostot voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen repro@trt.ee tai ladata ftp-palvelimelle. Suuret tiedostot voidaan lähettää myös WeTransfer, Dropbox tai muiden vastaavien palvelimien kautta. Suuria tiedostoja voi lähettää WeTransferin tai vastaavien palveluiden kautta. Otamme töitä vastaan ainoastaan painovalmiina CMYK- tai CMYK- ja spottivärimuotoisina PDF-tiedostoina, suosittelemme edeltävää preflight tarkastusta. Ongelmien välttämiseksi suosittelemme PDF-versiota 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001).

Painoksen puhdas formaatti tulee asettaa pdf-sivun keskelle, ilman leikkausmerkkejä tai korkeintaan 5 mm leikkausreunojen ulkopuolella. Lähetetyn tiedoston nimessä on oltava työn nimi (kirjan otsikko, ei tekijän nimi) ja sivunumero/sivunumerot. Painotalolle tulee ilmoittaa heti, jos korjaussivuja lähetetään jälkikäteen. Uuden sivun tiedostonimeen tulee lisätä sana “uusi”. Jos painolevyt ovat tässä vaiheessa valmiita, asiakas maksaa korjauksista aiheutuneet lisäkulut.

FTP-palvelin tiedostojen lähetykseen


ftp.trt.ee
käyttäjänimi: klient
salasana: klient

Ftp palvelimen käyttöohjeet: PC MAC

 

Ilmoita tiedostoista heti lataamisen jälkeen osoitteeseen repro@trt.ee. Suosittelemme kanta-asiakkaille henkilökohtaista kansiota. Käyttäjänimen ja salasanan saamiseksi ottakaa yhteys thea.sepman@trt.ee. Lataa tiedostot FTP-palvelimen olemassaoleviin kansioihin. Vain painotalolla on oikeus luoda ja nimetä uudelleen olemassaolevia kansioita.

Tiedostojen tarkistus

Väriprofiilit

Väriprofiilit

Parhaan painotuloksen saavuttamiseksi tulee käyttää oikeita väriprofiileja. Sitä varten valitaan paperia vastaava ICC-profiili. Profiili otetaan käyttöön jo värikuvien käsittelyssä Photoshopissa. Mustavalkoisten kuvien käsittelyssä käytetään päällystetylle paperille Dot Gain 10-15 %-profiilia ja päällystämättömälle 20-25 % -profiilia. Icc-profiilit ovat TÄÄLLÄ.

Miten tiedostot tarkistetaan kirjapainossa?

Miten tiedostot tarkistetaan kirjapainossa?

Kirjapainon tekninen tarkastus eli preflight tehdään Enfocus PitStop Professional 2018 -versiolla. Jos tiedostoista löytyy virheitä (väärä formaatti, matala resoluutio, RGB-värejä tms), asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja pyydetään korjaamaan virheet. Kun tiedostot ovat kunnossa, työ siirtyy seuraavaan vaiheeseen. EPSON 9800 -tulostimella tehdään koeversiot ja suoritetaan niiden tarkistus, jonka jälkeen onkin jo painolevyjen aika.

Millaisia koevedoksia asiakas saa ennen painoa?

Millaisia koevedoksia asiakas saa ennen painoa?

Taittovedos lähetetään asiakkaalle vain, jos hän tilausta esittäessään niin toivoo. Painotalon tarkistamat tiedostot lähetetään verkkovedoksina joko sähköpostitse tai FTP-palvelimelle.

Ilmoitamme asiakkaalle ja jäämme odottamaan palautetta. Taittovedos auttaa näkemään lopputuloksen ja tarvittaessa muuttamaan sivujen asetusta ennen painoa. Tässä vaiheessa tehdyt tiedostojen muutokset eivät tuota lisäkuluja. Jos muutoksia halutaan tehdä seuraavien vaiheiden aikana, niihin lisätään vastaavat lisäkulut.

Värikoevedokset

Värikoevedokset

Värikoevedokset tehdään kirjan kansien, päällyspaperin ja sisällön värien tarkistamiseksi. Vedosten tarpeellisuus tulee sopia heti tilausta tehdessä. Kannen ja sivujen värikoevedokset tehdään EPSON 7800 -tulostimella. Vedokset vastaavat ECI (European Color Initiative www.eci.org) standardeja. Lopullisen painotyön värisävyt voivat silti hieman erota värikoevedoksista.

Pyydämme asiakkaita palauttamaan värikoevedokset mahdollisimman pian, sillä niitä käytetään painotyön aikana värisävyjen tarkistamiseen.

Valmistelu

Laadukkaan ja asiakkaan toiveita vastaavan lopputuloksen saavuttamiseksi painotyö tulee valmistella huolellisesti. Jos esityö on puutteellinen, kirjapaino ei pysty parantamaan tulosta oleellisesti seuraavissa työvaiheissa (paino, sidonta). Painotyö on tarkkaa työtä ja parhain tulos saavutetaan seuraamalla tarkasti vaatimuksia ja ohjeita. Olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiinne ja tarjoamaan apua myös painotuotteen valmistelussa.

1. Kuvankäsittely

 1. Käytä ICC-profiileja, jotka löytyvät verkkosivu:

How to install color profiles

How to use profiles in photoshop

Coated gloss paper

Coated silk/matt paper

Coated Arctic Volume white

Uncoated offset paper

Uncoated Munken Lynx

Uncoated Munken Lynx Rough

Uncoated Munken Polar

Uncoated Munken Polar rough

Uncoated Munken Print cream

Uncoated Munken Print white

Uncoated Munken Pure

Uncoated Munken Pure rough

Uncoated Munken Kristall

Uncoated Munken Kristall Rough

 

Värit profiileissa:

gloss = 320 %,

silk/matt = 300 %,

uncoated = 270 %.

 1. Kuvatiedostojen formaatti TIFF, JPEG (paras laatu), PSD tai EPS.
 2. Kuvien resoluutio 300 dpi.
 3. Viivakuvien resoluutio 800-1200 dpi.
 4. Valokuvien vaaleissa kohdissa on oltava vähintään 2 % rasteripiste.
 5. Valokuvien pimeissä kohdissa enintään 95 % rasteripiste.
 6. Vältä mustissa teksteissä ja grafiikassa nelivärimustaa (rich black). Mustan värin alta on poistettava muut värit.
 7. Kaikki kuvatiedostot tulee muuntaa Photoshopissa (RGB → CMYK; RGB → GRAY; CMYK → GRAY).
 8. Kaikkien värillisten kuvituskuvien on oltava ennen taittotiedostoon asettelua CMYK-formaatissa (ei RGB tai Lab), paitsi jos työ on tarkoitus painaa SPOT-väreillä.
 9. Kaikki mustavalkoiset puolisävyobjektit tulee tallentaa grayscale-kuvina.

2. Taitto

 1. Painotuotteen ulkoreunaan tulee varata 5 mm leikkausvara (bleed). Sisempää leikkausvaraa (inside bleed) ei tarvita.
 2. Työ on suunniteltava niin, että sivun yli menevät kuvat ja väripinnat sisältävät leikkausvaran, joka on vähintään 5 mm yli reunojen, ettei sivuun mittojen epätarkkuuksien tai jälkikäsittelyn takia jää valkoisia reunoja.
 3. Tekstin tai muiden oleellisten elementtien etäisyys painotyön leikkausreunoista on oltava vähintään 5 mm.
 4. Vältä 8 pistettä pienempien valkoisten (negatiivisten) fonttien käyttöä (knock out) värillisissä elementeissä.
 5. Kursiivin ja pienten viivatekstien suositeltu koko on vähintään 9 pistettä.
 6. Älä käytä Hairline-ominaisuutta tai alle 0,25 pisteen viivoja.

3. PDF tiedostojen luominen

 1. Suosittelemme PDF/X-1a vaatimuksia vastaavia komposiitti-pdf-tiedostoja (composite pdf files), jotka on tehty PS-tiedostosta Adobe Acrobat Distiller 5-8:n avulla, käyttäen sopivia asetuksia (PDF/X-1a). Suosittelemme myös preflight-tarkistusta.
 2. Leikkausmerkkejä (crop marks) ei tarvita.
 3. Kaikkien värillisten kuvien ja elementtien tulee olla CMYK -formaatissa (ei RGB tai Lab), paitsi jos työ on tarkoitus painaa SPOT-väreillä.
 4. Tiedostonimeen merkitään painotyön nimi (nimen alku), joka mahdollistaa kyseisen painotyön tunnistamisen.
 5. . Lähetettyjen tiedostojen tulee olla painon lopullisessa formaatissa (1:1 mittakaavassa), sivut oikeassa järjestyksessä tyhjine sivuineen ja kahta sivua ei saa olla rinnakkain (spread).
 6. Kaikki käytetyt kirjasintyypit tulee lisätä painotaloon lähetettyihin tiedostoihin.

3. Töiden lähettäminen

Tiedostot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen repro@trt.ee tai ladata FTP-palvelimeen. Suuria tiedostoja voi toimittaa myös WeTransferin, Dropboxin tai muun vastaavan palvelun kautta. Otamme työt vastaan ainoastaan CMYK- tai CMYK- ja spot-väreillä painovalmiina komposiitti-PDF-tiedostoina ja mieluummin preflight-tarkastuksen läpäisseinä. Ongelmien välttämiseksi on suositeltavaa käyttää PDF:n versiota 1.3 (PDF standard PDF/X-1a:2001).

Painotuotteen puhtaan formaatin pitää sijaita pdf-sivun keskellä, ilman leikkausmerkkejä kaksi sivua rinnakkain. Lähetetyn tiedoston nimen tulee sisältää työn nimen (kirjan osalta kirjan nimen, ei tekijän nimeä) ja sivunumeron/sivunumerot. Mikäli on tarvetta lähettää jokin korjaussivu myöhemmin, siitä tulee viipymättä ilmoittaa painoon. Uuden sivun tiedoston tulee sisältää sana ”uusi”. Mikäli painolevyt on tehty, korjausten tekemisestä peritään lisämaksu.

ftp.trt.ee
käyttäjänimi: klient
salasana: klient

 

Tiedostot voi luovuttaa tallennusvälineillä, lähettää sähköpostitse osoitteeseen repro@trt.ee, ladata FTP-palvelimen yleisesti käytettävää kansioon tai toimittaa WeTransferen kautta.

Materiaaleista ja suunnittelusta

Materiaalien valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä kirjojen ja muiden painotuotteiden valmistamisessa. Jokaisessa vaiheessa suunnitteluideoista lopputulokseen materiaaleille esitetään erilaisia vaatimuksia. Valinnat päätyvät usein kompromisseihin, jotka perustuvat osin tekijöiden, tilaajien tai käyttäjien toivomaan lopputulokseen, mutta yleensä materiaalien ominaisuuksiin, painokuluihin ja työaikaan.

Paperi on graafisen suunnittelijan työssä peruslähtökohta, josta syntyy idea ja jolle lopputulos rakentuu. Kustantajaa kiinnostaa paperin oma sanoma: sen sopivuus kohderyhmälle, perinteikkyys, hinta jne. Olennaista on myös paperin saatavuus, kun tuote on valmis painettavaksi. Kirjapainolle on tärkeää paperin teknisten ominaisuuksien yhteensopivuus paino- ja sidontatöiden kanssa, vaikka lukija näkee paperin vain painetun tekstin ja kuvien kantajana.

järjepael

Kirjan formaatit ja kannen mitat

Kirjan sisus muodostuu kaksipuolisista painoarkeista, joista muodostetaan yleensä 16-sivuisia vihkoja. Vihkot voivat olla myös 8-, 12- tai 32-sivuisia. Vihkojen sivumäärä riippuu siitä, mikä on kirjan kokonaissivumäärä ja missä järjestyksessä vihkot taitetaan.

Kannen kaavan/piirroksen ja mitat voi tilata vasta sen jälkeen, kun sisuksen lopullinen formaatti, sivujen määrä, sidontamenetelmä ja käytettävä paperityyppi ovat tiedossa.

Erityisen tärkeää kannen suunnittelussa on, että tekstit, kuvat ja logot jäävät vähintään 5 mm etäisyydelle puhtaan formaatin reunoista.

55_livros_cosidos_badana
Tükipoognal 8 lehekülge

Siia alla kuuluvad formaadid vahemikus:

> Laiusest 175 kuni 245 mm
> Kõrgusest 245 kuni 335 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse 
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 12 lehekülge

Sobilik formaat ruudukujuliste raamatute trükiks.

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 16 lehekülge

Klassikaline trükipoogen. Siia alla kuuluvad trükiste formaadid vahemikus:

> Laiusest 125 kuni 170 mm
> Kõrgusest 170 kuni 240 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

55_livros_cosidos_badana
Trükipoognal 32 lehekülge

Üldlevinud taskuväljaannete formaat. Formaadid vahemikus:

> Laiusest 105 kuni 120 mm
> Kõrgusest 148 kuni 165 mm

Vt. trükipoogna ja montaazhi üldskeemi
Vt. vihikus 16 lk, üksteise sisse
Vt. vihikus 16 lk, üksteise kõrvale 
Vt. vihikus 32 lk, üksteise kõrvale

Usein kysyttyä

Voiko Tallinnan Kirjapainosta tilata vain yhden kirjan?

Kyllä, painamme myös yksittäiskappaleita. Optimaalinen hinta per painotuote alkaa noin 300 kappaleesta.

Mikä on sallittu viivan paksuus folioinnissa?

Viivan paksuus on vähintään 0,15 mm. Ohuempaa viivaa emme valitettavasti pysty painamaan.

Tarjolla laaja valikoima erilaisia papereita. Saako kaikkia papereita aina varastosta?

Suosituimmat paperityypit löytyvät varastossa, mutta niiden valikoima voi muuttua ajan myötä. Ota huomioon, että joidenkin tilattavien papereiden toimitus voi viedä aikaa.

Yhteystiedot

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä. Vastaamme mahdollisimman nopeasti.