Tilaajalle

Tuotteet ja palvelut

Kirjaa ei kannata arvioida pelkästään kannen perusteella. Silti arvokas kansi ja hyvin sidottu kirja antavat kirjalle lisäarvoa.

Kirjanpainaminen on taidelaji – kirjataidetta. Jokainen kirja on ainutlaatuinen teos, joka vaatii yksilöllistä lähestymistä. Luja ja kauniisti muotoiltu kovakansi antaa taidealbumille tai vuosikirjalle arvokkuutta. Romaanille vahvuuksia taas ovat käteensopiva muoto ja keveys. Hyvän oppikirjan tulee kestää jatkuvaa käyttöä.

Autamme löytämään ratkaisun, joka sopii niin tilaajalle kuin myös tuotteen käyttäjälle. Halutessasi tarjoamme myös kuvankäsittely-, suunnittelu- ja taittopalveluita.

4 K matt lami

Kovakantiset kirjat

Kova kansi kestää kauan. Kyseessä on varma klassikko – arvokas ja kestävä kirja. Modernit ratkaisut mahdollistavat omintakeisen ja kiehtovan designin. Näin kirja huomataan kaupassa ja tuo vaihtelua kodin kirjahyllyssä.

Pehmeäkantiset kirjat

Pehmeäkantinen kirja on yleensä hieman edullisempi ja kevyempi, muttei millään tasolla huonompi. Perinteinen pokkari voi olla hyvinkin kestävä ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia, jotka eivät sovi kovakantiselle kirjalle.

LB 11
LB 11

Pehmekaanelised raamatud

Pehme kaanega raamat on enamasti pisut soodsam ja kergem, kuid sugugi mitte kehvem. Klassikaline paperback võib olla väga vastupidav ja pakkuda mitmeid põnevaid võimalusi, mida kõva kaane puhul kasutada ei saa.

Erinevad KD 2

Muut painotuotteet

Laadukkaiden ja uniikkien kirjojen lisäksi Tallinnan Kirjapainosta voit tilata myös muita erikokoisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia painotuotteita. Otamme vastaan kaikki erikoistoiveet ja neuvomme mielellämme.

Suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely

Paino- ja sidontapalvelujen lisäksi tarjoamme monenlaista apua digiitaalisen aineiston esikäsittelyssä.

 • Suunnittelun yhteydessä neuvomme, millainen sidonta, formaatti ja materiaalit sopivat parhaiten. Autamme ratkaisemaan peruskysymykset, valitsemaan sopivan kirjaintyypin ja -koon sekä kuvituksen paikoituksen.
 • Kuvankäsittelyssä autamme painotuotteen kuvittamiseen käytettävän kuvamateriaalin kanssa. Tarvittaessa kopioimme enintään A4-kokoisia kuvia.
 • Taittopalveluun kuuluu (tarvittaessa) tekstin syöttö, taitto, kuvatiedostojen lisäys sekä etusivun ja kannen suunnittelu. Voimme taittaa joko toimeksiantajan mallista tai tilata sekä mallin että kannen suunnittelun ammattilaiselta. Painovalmis PDF-tiedosto tehdään, kun asiakas on hyväksynyt taittosuunnitelman.
LB muumid
LB muumid

Kujundus, küljendus ja pilditöötlus

Lisaks trüki- ja köitmisteenustele pakume Teile mitmekülgset abi ka trükifailide eeltöötlusel.

 • Kujundamise käigus anname nõu, millist köiteviisi, formaati ja materjali eelistada. Ühtlasi paneme koos Teiega paika üldised kujunduse põhimõtted, valides sobiva kirjatüübi ja -suuruse ning otsustades illustratsioonide paigutuse.
 • Piltide töötlusega aitame trükise illustreerimiseks kasutatava pildimaterjali puhul. Vajadusel teostame erinevate piltide skaneerimist kuni formaadini A4.
 • Küljendamine hõlmab (vajadusel) teksti sisestamist, küljendamist, pildifailide lisamist ning tiitellehe ja kaane kujundamist. Küljendame kas Teie etteantud maketi põhjal või tellime maketi ja kaanekujunduse raamatukunstnikult. Pärast tulemuse lõplikku kinnitamist valmib trükivalmis PDF-fail.

Pakkaaminen ja toimitus

Laadukkaiden painotöiden toimitus on meille yhtä tärkeää kuin niiden valmistaminen. Siksi paneudumme huolella pakkaamiseen ja kuljetukseen.

Pakkaaminen

 • Jos tuotteet tarvitsevat hyvän ja kuivan paikan, mutta eivät erikoiskohtelua, pakkaamme ne paperiin tai laatikoihin.
 • Suojeltavat (vaaleakantiset) tai helposti putoavia lisiä (kortti, CD) sisältävät kirjat pakataan yksittäin termomuoviin.

Kuljetus

 • Järjestämme kuljetukset asiakkaiden tarpeiden mukaisesti eri kohteisiin kaikkialla maailmassa.

Painotuotteiden valmistuksen yleiset ehdot

1. Tarjous

KÄSITTEET

Toimitusehdot             Mallisopimusehdot, jotka ovat tavallisesti osapuolten välisten suhteiden perustana, mikäli osapuolten kesken ei ole sovittu toisin

Asiakas                        Tallinna Raamatutrükikodalta hintatarjouksen, tuotteen tai työn tilaaja

Suorittaja                     Tallinna Raamatutrükikoda

Osapuoli, Osapuolet   Asiakas tai Suorittaja, yhdessä Osapuolet

Tuotanto                      Suorittajan Asiakkaan tilauksesta valmistama tuote (kirja, muistikirja, kalenteri tms.) tai työ (laminointi, sidonta tms.)

 

1.1. Tarjous on Suorittajan Asiakkaalta saadun tiedustelun perusteella tekemä ehdotus sopimuksen solmimisesta Asiakkaan tilattavan Tuotannon valmistamiseksi.

1.2. Tarjouksen tulee sisältää hinta ym. oleelliset ehdot, jotka Asiakkaan tiedustelu mahdollistaa määrittämään.

1.3. Tarjouksen tulee olla laadittuna kirjallisena tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa.

1.4. Tarjous on voimassa tarjouksessa esitettynä voimassaoloaikana.

1.5. Tarjous päättyy, jos Asiakas ei ole vastannut siihen Tarjouksen voimassaoloaikana tai on hylännyt Tarjouksen.

1.6. Asiakkaan Tarjoukseen antama vastaus, joka sisältää tiedusteluun verrattuna muutoksia, täydennyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei sido Suorittajaa, vaan vastaus katsotaan Asiakkaan vastatarjoukseksi (täydennetyksi tiedusteluksi).

1.7. Mikäli Suorittajalta tilataan näytteitä, jotka eivät sovi tavanomaisen Tarjouksen puitteisiin (koepainokset, sidontanäytteet tms.), on Asiakas velvollinen korvaamaan Suorittajalle näihin liittyen aiheutuneet kustannukset myös siinä tapauksessa, että Asiakas luopuu Tuotannon tilaamisesta.

1.8. Tiedusteluun ja Tarjoukseen liittyvät ehdotukset, piirrokset, mallit tai muut valmistelevat aineistot ovat lähettäjän omaisuutta ja toisella Osapuolella ei ole oikeutta käyttää niitä oman etunsa mukaisesti muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa niitä kolmansien henkilöiden haltuun.

1.9. Asiakkaan Tarjoukseen antamalla suostumuksella katsotaan Osapuolten välinen sopimus solmituksi; Tarjouksessa säätämättömissä kysymyksissä nojaudutaan näihin Toimitusehtoihin.

2. Hinta

2.1. Hinta on Tarjouksen erottamaton osa.

2.2. Tarjouksessa mainitaan, sisältääkö hinta arvonlisäveron vai ei.

2.3. Ulkomaisessa valuutassa mainittu hinta perustuu Tarjouksen laatimispäivän Viron pankin valuuttakursseihin, mikäli tarjouksessa ei ole mainittu toisin.

2.4. Suorittajalla on oikeus Asiakkaan kanssa sopien lisätä hintaan ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet:

2.4.1. Asiakkaan esittämän aineiston puutteellisuudesta;

2.4.2. Asiakkaan tekemistä korjauksista ja täydennyksistä, jotka muuttavat alun perin hyväksyttyä Tarjousta.

2.4.3. Lisätöiden tarpeesta, joista alun perin ei oltu sovittu.

2.5. Kuljetus- ja varastointikustannukset maksaa Asiakas, mikäli Tarjouksessa ei ole sovittu toisin.

3. Tuotannon valmistaminen sekä luovuttaminen ja vastaanottaminen

3.1. Tuotannon valmistamisessa Osapuolten välisten suhteiden perustana ovat velvoiteoikeuslain (Võlaõigusseadus) urakkasopimuksia käsittelevät säädökset.

3.2. Asiakas on velvollinen ottamaan Tuotannon sovittuna määräaikana vastaan; mikäli Asiakas ei ole 30 päivän kuluessa määräajasta lukien ottanut Tuotantoa perusteettomasti vastaan, Tuotannon sattumanvaraisen tuhoutumisen riski siirtyy Suorittajalta Asiakkaalle, mikä ei vapauta Asiakasta maksamasta laskuja Tuotannon valmistamisesta ja säilyttämisestä tai viivästyskorkoja.

3.3. Suorittaja säilyttää Tuotantoa yhden kuukauden ajan valmistumisesta alkaen, toisesta kuukaudesta alkaen Suorittaja perii varastossa olevasta Tuotannosta säilytysmaksua, jonka Asiakas maksaa Suorittajan esittämien laskujen perusteella.

3.4. Mikäli Suorittaja ei pysty noudattamaan sovittua määräaikaa sellaisesta syystä johtuen, jota se ei voinut sopimusta solmiessaan aavistaa (tavarantoimittajien myöhästymiset, konevauriot tms.), se ilmoittaa tästä Asiakkaalle viipymättä. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta tai Osapuolet sopivat uuden määräajan.

3.5. Mikäli Tuotannon tarkasta painosmäärästä ei ole erikseen sovittu, todellinen painos voi erota tilauksen mukaisesta enintään 5 % verran. Sovitun ja todellisen painosmäärän eron maksaminen (hinnan nousu tai hinnan lasku) tapahtuu tarjousehtojen mukaisesti.

4. Osapuolten vastuu

4.1. Osapuolet ovat toisilleen vastuussa sopimuksen vaatimuksia vastaamattomalla noudattamisella aiheutetuista asiakirjoin todistettavista vahingoista.

4.2. Osapuolet eivät ole vastuussa toisilleen aiheuttamistaan epäsuorista vahingoista (menetetty tulo, liiketoiminnan häiriöt, kolmannelle henkilölle aiheutettu vahinko yms.).

4.3. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen Tuotannon yhteydessä hinnan laskemista siinä tapauksessa, että virhe on luonteeltaan sellainen, että Asiakas ei voi täydellisesti käyttää Tuotantoa sen suunniteltuun tarkoitukseen.

4.4. Suorittajalle tulee jäädä oikeus virheiden korjaamiseen tai virheellisen Tuotannon vaihtamiseen.

4.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta virheellisen Tuotannon hinnan laskemiseen tai Tuotannosta luopumiseen, mikäli

4.5.1. virhe johtuu Asiakkaan esittämästä epätäydellisestä tai virheellisestä perusaineistosta tai virheestä, joka Asiakkaan hyväksymässä näytteessä on jäänyt korjaamatta;

4.5.2. ilmenee mitätön ero esitetyn värivedokseen tai paperinäytteeseen, hyväksyttyyn näytteeseen tai muuhun sen tapaiseen nähden. Paperi katsotaan näytettä vastaavaksi, kun sillä on näytteeseen kanssa sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä.

4.5.3. Jos koevedosta ei tehdä, väritasapaino jää Asiakkaan vastuulle.

4.6. Asiakkaalla on oikeus esittää valitus Tuotannossa ilmenevistä vakavista virheistä seitsemän päivän kuluessa Tuotannon vastaanottamisesta (tai siitä, kun Asiakkaan olisi tullut ottaa Tuotanto vastaan sopimuksen mukaisesti tai tarkastaa se paikan päällä). Valituksen tulee olla esitettynä kirjallisesti yhdessä tarkkoine virheiden kuvauksineen. Sopimusta vastaamaton Tuotanto tulee palauttaa Suorittajalle 14 päivän kuluessa.

4.7. Epälaatuiseksi väitetty Tuotanto tulee tarkastaa Osapuolten läsnä ollessa; tarkastuksen tuloksista laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu perustelut.

4.8. Mikäli Osapuolet eivät pääse esitetystä valituksesta sovintoon, ne tilaavat asiantuntijalausunnon riippumattomalta asiantuntijalta, jonka kanta on Osapuolia sitova. Asiantuntijaselvityksen kustannukset maksaa kiistan hävinnyt Osapuoli.

5. Ylivoimainen este

Lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu Työnsuorittajasta tai aliurakoitsijasta riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Työnsuorittajan noudattamasta määräaikaa. Työvoiman tai raaka-aineen puute, konerikko, lainsäädäntö tai muut epätavalliset, pätevät ja vakavat Työnsuorittajasta tai aliurakoitsijasta riippumattomat syyt, joita ei voitu ennalta aavistaa, antavat myös oikeuden pidentää toimitusaikaa.
Mikäli edellä mainitut tapaukset vaikeuttavat teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn suorittamista niin paljon, että asiakkaan, Työnsuorittajan tai heidän molempien alkuperäiset edut tilauksen suorittamisen suhteen jäisivät olennaisessa määrin tyydyttämättä tai tilauksen suorittaminen näiden seikkojen jälkeen olisi jommallekummalle osapuolelle ylivoimaisesti vaikeaa, on Työnsuorittajalla oikeus purkaa tarjous tai sopimus joko täysin tai siihen saakka suorittamatta olevalta osalta. Tässä tapauksessa ei asiakkaalla ole oikeutta vaatia syntyneen vahingon korvaamista – lukuun ottamatta käyttöön annetun omaisuuden palauttamista.

6. Maksuehdot

6.1. Tuotannon hinta on sovittu Tarjouksessa.

6.2. Mikäli maksun eräpäivästä ei ole toisin sovittu, maksuaika on 20 päivää laskun päivämäärästä lukien.

6.3. Osapuolet voivat sopia osittaisesta tai täysimääräisestä ennakkomaksusta tai maksamisesta sovittuina eräpäivinä tilauksen täytyn mukaan.

6.4. Mikäli Osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta, Suorittajalle ei aiheudu Tuotannon valmistamisvelvollisuutta ennen ennakkomaksun saapumista.

6.5. Mikäli Tuotannon valmistuminen myöhästyy Asiakkaan syystä, Suorittaja voi laatia sopimuksenmukaisesta Tuotannon valmistumisajasta alkaen osittaisia ennakkolaskuja todellisuudessa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

6.6. Suorittajalle ei aiheudu Tuotannon luovutusvelvollisuutta ennen kuin Asiakas on maksanut laskut, joiden maksun eräpäivä on umpeutunut.

6.7. Jos Asiakas ei noudata maksun eräpäivää, Suorittajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa laskennalla 0,5 % maksamatta olevalta summalta jokaiselta maksun suhteen myöhästyneeltä päivältä, ei kuitenkaan enempää kuin 20 % laskun summasta.

6.8. Mikäli Asiakas suhtautuu huolimattomasti Tuotannon maksamiseen liittyviin velvollisuuksiin, Suorittajalla on oikeus pidättää Tuotanto tai muu Asiakkaan omaisuus hallussaan, kunnes laskut on maksettu.

7. Omistusoikeus ja vastuu

7.1. Suorittajan Tuotannon valmistamiseen hankkimat tai valmistavat työvälineet, tietokoneohjelmat, tiedostot ja muut apuvälineet ovat Suorittajan omaisuutta ja niiden omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle Tuotannon luovuttamisen myötä.

7.2. Asiakkaan tilauksesta valmistetun Tuotannon omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle sen jälkeen, kun Tuotanto on kokonaan maksettu.

7.3. Asiakkaan Tuotannon valmistamiseksi Suorittajan käyttöön antamat aineistot ovat Asiakkaan omaisuutta, jota säilytetään Suorittajan hallussa enintään kolme kuukautta Tuotannon valmistumisesta, mikäli Osapuolet eivät ole sopineet toisin, ja jotka toimitetaan pois Asiakkaan järjestäminä ja kustannuksella.

7.4. Mikäli Asiakkaan Suorittajan haltuun antamien aineistojen arvo on suuri, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Suorittajalle etukäteen.

7.5. Tuotannon sattumanvaraisen tuhoutumisen riski siirtyy Suorittajalta Asiakkaalle Tuotannon vastaanottohetkestä alkaen. Vastaanottohetkeksi katsotaan hetki, jona Asiakas tai joku tämän valtuuttama henkilö ottaa Tuotannon vastaan tai tämän/hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt ottaa Tuotanto vastaan.

7.6. Suorittaja ei ole vastuussa Asiakkaan ja kolmannen henkilön välisistä oikeudellisista suhteista (Tuotannon tekijänoikeudet, omistussuhteet tms.) tai Asiakkaalle Tuotannon valmistamisen myötä lainsäädännöstä seuraavien velvollisuuksien täytöstä.

8. Muut kohdat

8.1. Asiakkaan tulee esittää oleellista tietoa sisältävät ohjeet Suorittajalle kirjallisesti; Asiakkaan puhelimitse antamista ohjeista vastaa Asiakas.

8.2. Osapuolten välisten viestien perille saapumisesta vastaa lähettäjä.

8.3. Vapaakappalelain (Säilituseksemplaride seadus) säätämien velvollisuuksien täyttämiseksi Suorittaja ottaa Tuotannon tilatun painoksen joukosta säädetyt kappaleet ja luovuttaa ne vastaanottajille Asiakkaan kustannuksella.

8.4. Toimitusehtojen ja kyseisen tilauksen täytön erityisehtojen välisen ristiriidan osalta voimassa ovat Osapuolten kesken sovitut erityisehdot.

8.5. Suorittajan ja Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan hyväntahtoisin neuvotteluin Osapuolten sopien, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, Viron tasavallan oikeuden perusteella Harjun maakunnan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).

Mitä olisi vielä hyvä tietää?

Kirjan painatukseen liittyy ehtoja, jotka on hyvä huomioida jo ennen tilauksen esittämistä.

 • ISBN on ainutkertainen kansainvälinen standarditunnus julkaisulle. Sitä ei voi muuttaa, korvata tai ottaa käyttöön uudelleen. 13-numeroinen ISBN mahdollistaa julkaisun tunnistamisen nopeasti ja tarkasti sekä helpottaa kirjan tilausta ja myyntiä. ISBN-tunnuksia saa hakea Kansalliskirjastolta.
 • Tekijänoikeus syntyy automaattisesti kirjan julkaisun yhteydessä. Merkintä siitä, että julkaisu on tekijänoikeuksilla suojattu, tulisi tehdä etusivun kääntöpuolelle: Tekijänoikeus, tekijän nimi, julkaisuvuosi. Lisätietoa löydät.
 • Painotalon merkintä tehdään kirjaan hyvän tavan mukaisesti. Meillä painettujen kirjojen etusivun kääntöpuolella on lause: Painettu Tallinna Raamatutrükikoda.

Usein kysyttyä

Voiko Tallinnan Kirjapainosta tilata vain yhden kirjan?

Kyllä, painamme myös yksittäiskappaleita. Optimaalinen hinta per painotuote alkaa noin 300 kappaleesta.

Mikä on sallittu viivan paksuus folioinnissa?

Viivan paksuus on vähintään 0,15 mm. Ohuempaa viivaa emme valitettavasti pysty painamaan.

Tarjolla laaja valikoima erilaisia papereita. Saako kaikkia papereita aina varastosta?

Suosituimmat paperityypit löytyvät varastossa, mutta niiden valikoima voi muuttua ajan myötä. Ota huomioon, että joidenkin tilattavien papereiden toimitus voi viedä aikaa.

Yhteystiedot

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä. Vastaamme mahdollisimman nopeasti.