Tutvustus

Tallinna Raamatutrükikoda alustas oma tegevust 1985. aastal ja oli sel ajal esimene ainult raamatute trükkimiseks-köitmiseks ehitatud trükikoda Eestis. Oleme oma tegevusaastate jooksul jätkanud Eesti trüki- ja köitekunsti parimaid traditsioone. Hüva nõu, professionaalsed oskused ja usalduslik koostöö kliendiga on alati hea tulemuse tagatiseks. Iga tellimus on ainulaadne ja meie suurte kogemustega müügijuhid on kirjastajale toeks alates raamatu ideest kuni tema valmimiseni. Anname tööd 130 inimesele, tootmis- ja laopinda on 15 000 m2.

 

 

Trükikoja stabiilne areng tunnistab valitud strateegia õigsust ning personali usaldusväärsust. Ettevõtte kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise süsteem on sertifitseeritud ja vastab rahvusvaheliste standardite ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008 nõuetele.
 

 

 

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

 

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ sai 2018.aastal meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Energia- ja ressursiauditite läbiviimine" raames toetust, mille abil viiakse perioodil 24.09.2018 kuni 31.03.2019 ellu projekt "Tallinna Raamatutrükikoja OÜ detailne energia- ja ressursiaudit". Tallinna Raamatutrükikoja OÜ viib projekti raames läbi oma tootmisprotsessi detailse energia- ja ressursiauditi, mis keskenduks raamatute trükkimise tootmisprotsessis kaasaegse tehnoloogia rakendusvõimalustele ja ressursisäästupotentsiaali tuvastamisele. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.